Ние полагаме дължимата грижа за защита на личните данни на потребителите, станали известни при попълване на електронната форма за извършване на регистрация и заявление за покупка. 
При спазването на действащото законодателство и клаузите на настоящите Общи условия, Ние можем да използваме личните данни на Потребител единствено и само за целите, предвидени в договора. 

Целите, за които се използват данните, ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите международни актове, GDPR, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави.
Ние се задължаваме да не разкриваме никакви лични данни за Потребителя на трети лица – държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато:
– е получил изричното писмено съгласие на Потребителя;
– информацията е изискана от държавните органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация.
Данните и личната информация, предоставена от ПОТРЕБИТЕЛИ/КЛИЕНТИ, се използват от нас  за управление на поръчки, за доставка на продукти, за обработка на плащания, за комуникиране с ПОТРЕБИТЕЛИТЕ/КЛИЕНТИТЕ относно поръчки, продукти, услуги.
С приемането на настоящите общи условия ПОТРЕБИТЕЛЯТ/КЛИЕНТА дава безсрочното си изрично и безусловно съгласие, до евeнтуалната му изрична писмена отмяна, предоставените от него лични данни да бъдат събирани, съхранявани, обработвани и използвани от нас и/или упълномощени от дружеството трети лица, включително, но не само: дружества извършващи куриерски услуги и др, за целите на изпълнението на договора за продажба от разстояние и доставка на поръчана стока, 
Данните, които Вие предоставяте, са: име, презиме, адрес , е-mail адрес и телефонен номер.
За настоящите цели ние не обработваме и молим да не ни предоставяте каквито и да било чувствителни Лични данни (например номера на социални осигуровки или социални помощи, информация относно етнически или расов произход, сексуална ориентация, политически убеждения, религиозни или други възгледи, здраве, съдебно минало или членство в синдикални организации)

Всички горепосочени искания ще бъдат препратени, ако има трета страна (получатели, включително извън ЕС и международни организации) при обработката на вашите лични данни.
Имате право на жалба до надзорния орган
Имате право да подадете жалба направо до надзорния орган, като компетентният за това орган е Комисия за защита на личните данни, адрес: гр. София 1592, бул. „“Проф. Цветан Лазаров” № 2 (www.cpdp.bg).

Задължение на ПОТРЕБИТЕЛЯТ/КЛИЕНТА е да опазва конфиденциалността на потребителското име и парола
На нашия сайт и на останалите системи ние поддържаме технически и организационни мерки срещу загуба и унищожаване на вашите данни, срещу достъп на неупълномощени лица до вашите данни, тяхното изменение или разпространение и в съответствие с нарежданията на GDPR (Общ регламент относно защита на данните).
Достъпът до Вашия клиентски акаунт е възможен само след задаване на Вашата лична парола. В този контекст искаме да обърнете внимание, че не трябва да споделяте Вашите данни за достъп на трети лица и след завършване на вашата дейност в клиентския акаунт трябва винаги да излезете и да затворите прозореца на своя уеб браузър, особено тогава, когато ползвате компютъра заедно с други потребители.
Платформата може да съдържа линкове към други сайтове. Ако ползвате тези линкове, ще излезете от този сайт и ние носим отговорност за политиката на поверителност на уебсайтове, които не администрира, както и за всяка друга информация, съдържаща се в тях.
Бисквитки:
Нашият сайт ползва т.н. бисквитки/ cookie. Бисквитките са малки текстови файлове, които са запазват във вашия компютър, смартфона или друго устройство, което се използва от вашия уеб браузър когато посещаваш даден уебсайт. Бисквитки използваме напр. за:
– правилното функциониране на кошницата, за да завършите своята поръчка възможно най-лесно
– запомняне на вашите входни данни, така че не се налага отново да ги въвеждате
Настройката за използване на файловете на бисквитките е част от вашия интернет браузър
Можете да конфигурирате браузъра за достъп на всички модули cookie, за отхвърляне на всички модули cookie.
Ако отхвърляте всички модули cookie, е възможно да нямате възможност да използвате продуктите или услугите на сайта  които изискват влизане.
Ако искате да получите повече информация относно „бисквитките“ и тяхната функционалност, може да посетите http://www.aboutcookies.org/.